Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Arī šogad visiem Youngtimer Rally dalībniekiem būs nepieciešama nelaimes gadījumu apdrošināšana ar autosporta risku.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana sedz:

 • Nāve 1500
 • Sakropļojums, invaliditāte 1500
 • Kaulu lūzumi un traumas 1500
 • Apdegumi, apsaldējumi 1500
 • Ārstēšanās izdevumi (Spēkā Latvijas Republikā) 500
  • Ambulatorā un stacionārā ārstnieciskā palīdzība 500
  • Zobārstniecība 250
  • Rehabilitācijas izdevumi 250
  • Medikamenti 500
  • Tehnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre 250

Apdrošināšanas polise uz gadu maksā 16,50EUR, uz pus gadu 8,60EUR vai uz vienu mēnesi 5.50EUR.

Dalībniekiem vecumā no 61 līdz 75 gadi, polise maksā attiecīgi 27,75EUR, 14,43EUR vai 9,25EUR.

Apdrošināšana nepieciešama gan pilotiem, gan stūrmaņiem!

Youngtimer Rally dalībnieku apdrošināšana

Maksājumu par polisi veikt:
Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV68HABA0551044812211

AAK Youngtimer Rally apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar reģistrāciju pasākumam, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu datu apstrādes laiku, kas nepārsniegs 30 dienas, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.