Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Arī šogad visiem Youngtimer Rally dalībniekiem būs nepieciešama nelaimes gadījumu apdrošināšana ar autosporta risku.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana sedz:

  • atlīdzību traumu un kaulu lūzumu gadījumā
  • dienas naudu pārejošas darba nespējas gadījumā
  • slimnīcas dienas naudu
  • kritiskas (dzīvībai bīstamas) saslimšanas atlīdzību
  • atlīdzību invaliditātes vai nāves gadījumā
  • neatliekamo medicīnisko palīdzību un kosmētisko operāciju, ja apdrošināti vairāk kā trīs riski

Apdrošināšanas polise uz gadu maksā 17EUR, uz pus gadu 10.20EUR vai uz diviem mēnešiem 5.10EUR.

Apdrošināšana nepieciešama gan pilotiem, gan stūrmaņiem!

Youngtimer Rally dalībnieku apdrošināšana

Maksājumu par polisi veikt:
Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV68HABA0551044812211

AAK Youngtimer Rally apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar reģistrāciju pasākumam, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu datu apstrādes laiku, kas nepārsniegs 30 dienas, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.