KĀ LASĪT LEĢENDU

Par piemēru izmantosim vienu no 2012. gada Youngtimer Rally Talsi leģendām. Pēc šāda parauga arī taisam visas leģendas mūsu pasākumos. Zemāk ir instrukcija kā būtu jālasa šī leģenda.

Leģenda

Kā lasīt šo leģendu:

1. Starts. Braucam pa labi. Jādod ceļš! Vidējais ātrums ir 30km/h. Nākamais orientieris pēc 800 m.
2. Aiz baznīcas pa labi. Uzmanīgi, var būt bērni!
3. 600m taisni, labā pusē būs zīme. Pie zīmes vidējais ātrums mainās uz 57km/h.
4. Pēc 200m sazarojumā pa kreisi.
5. 2km 200m taisni! Pie zīmes “Šķēde” vidējais ātrums mainās uz 30km/h.
6. Pēc 500m krustojumā pa kreisi. Krustojumā vidējais ātrums mainās uz 57km/h
7. 700m taisni. Orientieris – Ķīvīškrogs
8. 2km 150m taisni. Gar Mežmāju.
9. 2km 100m taisni. Pie seguma maiņas vidējais ātrums 35km/h
10. 600m taisni
11. 1km 350m līdz krustojumam. Krustojumā pa kreisi. Uzmanīgi – nepārredzams! Krustojumā vidējais ātrums mainās uz 57km/h
12. 800m taisni. Orientieris – Sapņu ezers.
13. 1km 100m taisni. Finišs!

Katrā orientierī stūrmanim vēlams pateikt:

  • kāds ir attālums līdz nākamajam leģendas punktam;
  • kāda ir orientiera konfigurācija – kur jāgriežas, kāds izskatās, kādi orientieri;
  • obligāti jāsaka, kad mainās vidējais ātrums;
  • cikos jābūt nākamajā punktā;
  • vai iepriekšējā orientierī bija laikā, kavēja vai apsteidza;
  • cik aptuveni varētu rādīt odometrs nākamajā orientierī;
  • kādu vajadzētu ievērot ātrumu spidometrā, lai ievērotu vidējo ātrumu;

LAIKA APRĒĶINA PARAUGS

Screen Shot 2016-03-05 at 12.40.52

1. Dotais laiks km/h ir jāpārvērš m/s (km/h / 3600 x 1000)
2. Doto attālumu kilometros starp orientieriem jāpārrēķina metros (0.3km = 300m)
3. Laiku iegūst, attālumu metros dalot ar metriem sekundē (300m/12.5m/s = 24s)
4. Katram nākamajam punktam jāpieskaita iepriekšējā laiks
5. Laiku starp orientieriem skaita ar sekundes desmitdaļām, bet rezultātā jāņem vērā tikai pilnās sekundes (1min37,6s = 1min37s)

Nav komentāru

Atbildēt


© 2015 Youngtimer Rally